អគ្គនាយក ​ធនាគារ​អភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និង​កសិកម្ម ជំរុញ​កសិករ​ជាង ១០០គ្រួសារ ឱ្យ​ចងក្រង​​ជា​ក្រុមផលិត ដាំដុះ​បន្លែសុវត្ថិភាព

535

កំពង់ធំ៖​ អគ្គនាយកធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម បានជំរុញកសិករជាង ១០០គ្រួសារ​ នៅឃុំសានគរ ស្រុកកំពង់ស្វាយ ខេត្តកំពង់ធំ ឱ្យចងក្រងជាក្រុមផលិត ដាំដុះបន្លែសុវត្ថិភាព ដោយធ្វើការសហការជាមួយមន្ទីរកសិកម្មខេត្ត។

ការជំរុញនេះ បានធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនានេះ ខណៈដែលលោក កៅ ថាច អគ្គនាយកនៃធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ព្រមទាំងសហការី បានជួបតំណាងកសិករជាង១០០គ្រួសារ ស្ថិតនៅក្នុងភូមិសារី ឃុំសានគរ ស្រុកកំពង់ស្វាយ។

លោក កៅ ថាច ក៏បានជំរុញឱ្យប្រជាកសិករ ចងក្រងជាក្រុមផលិត និងរៀបចំផែនការដាំដុះឱ្យបានច្បាស់លាស់ ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ចូលទីផ្សារ និងបានណែនាំអំពីគម្រោងឥណទានខ្នាតតូចរបស់ធនាគារអភិវឌ្ឍន៍ជនបទ និងកសិកម្ម ដែលមានអត្រាការប្រាក់អនុគ្រោះ សម្រាប់ប្រជាកសិករ ដែលមានតម្រូវការឥណទាន។

ជាមួយគ្នានេះ លើបញ្ហាទីផ្សារផលិតផលរបស់កសិករ  លោក កៅ ថាច ក៏បានសន្យាថា នឹងជួយភ្ជាប់ទីផ្សារជូនដល់កសិករ នៅពេលដែលកសិករផលិតបានផងដែរ៕