ពិធីមង្គលការកូនស្រីពៅ របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ លោក ថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត់

36190

ពិធីរៀបមង្គលការកូនស្រីពៅ របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ លោក ថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត់ គឺអ្នកនាង Paetongtarn Shinawatra ហៅក្រៅ Ing បានរៀបចំធ្វើឡើងនៅឯសណ្ឋាគារ Rosewood ក្នុងទីក្រុងហុងកុងប្រទេសចិន កាលពីថ្ងៃសុក្រទី ២២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩។

នៅក្នុងពិធីនេះ មានការចូលរួមពីព្រះនាងម្ចាស់ Ubolratana និងប្អូនស្រីរបស់លោក ថាក់ស៊ីន គឺលោកស្រី យីងឡាក់ ស៊ីណាវាត់ ផងដែរ។

នេះជារូបភាពនៃពិធីមង្គលការ​ កូនស្រីពៅ របស់អតីតនាយករដ្ឋមន្រ្តីថៃ លោក ថាក់ស៊ីន ស៊ីណាវ៉ាត់៕