កាស៊ីណូ ណាហ្គាវើលដ៍ ជា​កាស៊ីណូ ទី១ ដែល​នឹង​បើក​អាជីវកម្ម​ឡើងវិញ នៅ​ថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា​ ខាងមុខ​នេះ

632

ភ្នំពេញ៖ ក្រុមហ៊ុនណាហ្គាខប (Naga Corp) បានប្រកាសថាឱ្យដឹងថា ក្រុមការងារក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជា បានចុះទៅពិនិត្យរួចហើយកាស៊ីណូណាហ្គាវើលដ៍ (Naga World) កាលពីថ្ងៃទី៤ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ហើយកាស៊ីណូមួយនេះ ក៏យល់ព្រមគោរពតាមវិធានការបង្ការការរីករាលដាលនៃវីរុសកូវីដ១៩របស់អាជ្ញាធរកម្ពុជាផងដែរ។

ក្រៅពីនោះ ក្រុមហ៊ុនណាហ្គាខប ក៏បានចុះហត្ថលេខាលើអនុស្សរណៈនៃការយោគយល់គ្នាជាមួយក្រសួងសុខាភិបាលកម្ពុជារួចហើយ កាលពីថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនាឆ្នាំ២០២០ ដោយក្រសួងយល់ព្រមឱ្យ Naga បើកអាជីវកម្មទទួលអ្នកលេងល្បែង VIP និង បើកអាជីវកម្មល្បែងតាមស្លត់ម៉ាស៊ីនឡើងវិញនៅថ្ងៃទី៨ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ខាងមុខ។

សូមបញ្ជាក់ថា កាលពីថ្ងៃទី៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២០ ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា សម្តេច ហ៊ុន សែន បានប្រកាសអនុញ្ញាតដល់កាស៊ីណូមានលទ្ធភាពបើកប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មសារជាថ្មីឡើងវិញ ប៉ុន្តែកាស៊ីណូទាំងអស់នោះ ត្រូវស្នើសុំឱ្យមានការអនុញ្ញាតពីក្រសួងសុខាភិបាល ដែលមានភ្ជាប់លក្ខខណ្ឌមួយចំនួននៃវិធានការការពារជាមួយវីរុសកូវីដ-១៩៕

ដោយ៖ គង់ ប៊ុនណា