ខ្សែ​រថភ្លើង ពីផ្សារ​រង់​គ្លឿ ទៅ​ទីក្រុង​បាងកក បានចាប់ផ្ដើម​ដំណើរការ​ហើយ​

1092

​សេវាកម្ម​ដឹកជញ្ជូន​តាម​រថភ្លើង​ប្រចាំថ្ងៃ ថ្មី​មួយ​ខ្សែ​ពី​ទីក្រុង​បាងកក មក បាន​ឃ្លុង​លុក​(Ban Klong Luk) ឬ ប្រជាពលរដ្ឋ​ខ្មែរ​ហៅថា​ផ្សារ​រង់​គ្លឿ ក្នុង​ខេត្ត​ស្រះកែវ បានចាប់ផ្តើម​ដំណើរការ​ហើយ​កាល​ថ្ងៃទី ១ ខែកក្កដា កន្លងទៅនេះ​។​

​ការដឹកជញ្ជូន​តាម​ខ្សែ​រថភ្លើង​នេះ មាន​ចំនួន ៤​ជើង ក្នុង​មួយថ្ងៃ​រួមមាន​៖

១. ចេញពី ទីក្រុង​បាងកក នៅ​ម៉ោង ៥:៥៥ នាទី​ព្រឹក ហើយ​ទៅដល់ អារញ្ញ និង Klong Luek (​ផ្សារ​រង់​គ្លឿ​) នៅ​ម៉ោង ១១:១៧ ព្រឹក​។

២. ចេញពី ទីក្រុង​បាងកក នៅ​ម៉ោង ១:០៥ នាទី​ថ្ងៃត្រង់ ហើយ​ទៅដល់ អារញ្ញ និង Klong Luek (​ផ្សារ​រង់​គ្លឿ​) នៅ​ម៉ោង ៥:២៧ រសៀល​។​

៣. ចេញដំណើរ​ពី Klong Luk (​ផ្សារ​រង់​គ្លឿ​) នៅ​ម៉ោង ៦:៥៨ នាទី​ព្រឹក ទៅដល់​ទីក្រុង​បាងកក នៅ​ម៉ោង ១២:០៥ នាទី​ថ្ងៃត្រង់​។​

៤. ចេញដំណើរ​ពី Klong Luk (​ផ្សារ​រង់​គ្លឿ​) នៅ​ម៉ោង ១:៥៣​នាទី រសៀល ហើយ​ទៅដល់​ទីក្រុង​បាងកក នៅ​ម៉ោង ៧:៤០​នាទី យប់​។​

​សម្រាប់​ការ​កក់​សំបុត្រ ឬ​ព័ត៌មាន​បន្ថែម អ្នកធ្វើដំណើរ​អាចធ្វើ​ទំនាក់ទំនង តាមរយៈ​ខ្សែ​ទូរស័ព្ទ​ស្ថាប័ន​ផ្លូវដែក​រដ្ឋ​របស់​ថៃ លេខ ១៦៩០ ក្នុង​ម៉ោង​ធ្វើការ ឬក៏​វេ​ប​សាយ www.railway.co.th ឬ​ទំព័រ facebook @pr.railway៕