៣០​ឆ្នាំ នៃ​ការ​គ្រង​រាជសម្បត្តិ របស់​ព្រះ​ចៅ​អធិរាជ​ជប៉ុន អាគី​ហ៊ី​តូ (Akihito)

1339

​ព្រះ​ចៅ​អធិរាជ​ជប៉ុន អាគី​ហ៊ី​តូ (Akihito) គឺជា​អធិរាជ​នៅក្នុង​រាជវង្ស ជ្រី​សាន​សេ​ម៉ុម (Chrysanthemum Throne) លើកដំបូង​គេ​បំផុត ក្នុង​រយៈពេល​ជាង ២០០​ឆ្នាំ​មកនេះ ដែល​បានប្រកាស​ការដាក់រាជ្យ​សម្បត្តិ​។ ក្នុង​រយៈពេល​បី​ទសវត្សរ៍ នៅក្បែរ​ព្រះកាយ ព្រះ​ចៅ​អធិរាជ​ជប៉ុន អាគី​ហ៊ី​តូ (Akihito) អធិរាជ​នី មី​ឈី​កូ (Michiko) ក៏បាន​ដើរតួនាទី​ជា “​និមិត្តរូប​នៃ​ប្រទេស និង​សាមគ្គីភាព​របស់​ប្រជាជន​ជប៉ុន​” ដូចដែល​បានចែង​នៅក្នុង​រដ្ឋធម្មនុញ្ញ​រប​ស់​ប្រទេស​ជប៉ុន នៅក្រោយពី​សង្គ្រាម​។​

​ខាងក្រោម​នេះ​គឺជា​រូបថត​អនុស្សាវរីយ៍ នៃ​ព្រះរាជកិច្ច​មួយចំនួន របស់​ព្រះ​ចៅ​អធិរាជ​ជប៉ុន អាគី​ហ៊ី​តូ (Akihito) និង អធិរាជ​នី មី​ឈី​កូ (Michiko) ក្នុងអំឡុង​រជ្ជកាលរ​បស់​ព្រះអង្គ​។​

​ឆ្នាំ ១៩៩០

Emperor Akihito and Empress Michiko set out for a parade at the Imperial Palace in Tokyo, after attending the emperor’s enthronement ceremony on Nov. 12.
Prime Minister Toshiki Kaifu gives three cheers before Emperor Akihito, who is standing on the Takamikura stage in the state room of the Imperial Palace, on Nov. 12.   © Kyodo

ឆ្នាំ​ ១៩៩១

The emperor greets Soviet President Mikhail Gorbachev at the State Guest House in Tokyo’s Akasaka district on April 16.   © Kyodo

ឆ្នាំ ១៩៩២

The emperor and Chinese President Yang Shangkun review an honor guard outside the Great Hall of the People in Beijing on Oct. 23.   © Kyodo

ឆ្នាំ ១៩៩៣

Emperor Akihito and Empress Michiko dance at a charity ball in Tokyo on April 16.   © Kyodo

ឆ្នាំ ១៩៩៤

U.S. President Bill Clinton looks on as the emperor speaks during a welcome ceremony at the White House on June 13.   © Kyodo

ឆ្នាំ ១៩៩៥

Empress Michiko comforts an earthquake survivor at an evacuation center in Kobe on Jan. 31, days after the western city was hit by a magnitude-7.3 temblor.   © Kyodo
The emperor and empress greet crowds after consoling the souls of atomic bomb victims at the Nagasaki Peace Park on July 26.   © Kyodo

ឆ្នាំ ១៩៩៨

Emperor Akihito and Queen Elizabeth talk during a banquet at the Victoria and Albert Museum in London on May 28.   © Kyodo

ឆ្នាំ ២០០១

The emperor and empress dance with nursery schoolchildren in Tokyo’s Shinagawa Ward on May 7

ឆ្នាំ ២០០២

Emperor Akihito performs an annual harvest ritual at a rice paddy on the Imperial Palace grounds on Sept. 25. (Courtesy of Imperial Household Agency)

ឆ្នាំ ២០០៥

The emperor and empress bow at the historic Banzai Cliff on the Pacific island of Saipan, part of the U.S. commonwealth Northern Mariana Islands, on June 28. During World War II, many Japanese civilians and soldiers jumped to their deaths from the cliff to avoid being captured by American soldiers.    © Kyodo
The empress, seated at a piano, smiles as the emperor plays a cello at the Imperial Palace on Oct. 7. Sayako Kuroda, the couple’s only daughter, looks on.  (Courtesy of Imperial Household Agency)

ឆ្នាំ ២០០៩

Emperor Akihito greets U.S. President Barack Obama upon his arrival at the Imperial Palace in Tokyo in November 2009.   © Reuters
Visiting Chinese Vice President Xi Jinping, left, is greeted by Emperor Akihito at the Imperial Palace in December 2009.   © Kyodo

ឆ្នាំ ២០១១

The Imperial couple bow toward the devastated town of Minamisanriku, Miyagi Prefecture, on April 27, after the earthquake and tsunami that struck northern Japan the previous month.

ឆ្នាំ ២០១៦

Emperor Akihito announces his intention to retire at the Imperial Palace in August 2016. (Courtesy of Imperial Household Agency)

ឆ្នាំ ២០១៨

From left, Emperor Akihito, Empress Michiko, Crown Prince Naruhito and Crown Princess Masako commence the semiannual party at Tokyo’s Akasaka Imperial Gardens on Nov. 9 — the last for the Imperial couple.